Vstupujete na webové stránky VysperkujSe.cz. Pořizovatelem a provozovatelem stránek VysperkujSe.cz je společnost SIRAPY Shops s.r.o., se sídlem Lidická 1817/94, 787 01 Šumperk, IČ: 04071859 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C 194550.

Vstupem, prohlížením a používáním těchto stránek souhlasíte bezpodmínečně a bez výhrad s následujícími podmínkami použití.

Stránky VysperkujSe.cz a obsah stránek je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen autorský zákon), v platném znění. Autorská práva se vztahují na veškerý obsah (multimediální, obrazový, fotografický, textový, i příspěvků do blogu a pod.), který je zobrazen na těchto stránkách a je majetkem firmy SIRAPY Shops s.r.o..

Jakékoliv informace, materiály, fotografie či texty z těchto stránek nesmí být kopírovány, upravovány, distribuovány, stahovány či přenášeny na jiné servery bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIRAPY Shops s.r.o..

V případě porušení těchto podmínek budeme postupovat dle platného autorského zákonu a domáhat se náhrady za neoprávněné užití autorského díla.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY.


Warum bei uns kaufen ?

  • Ein breites Sortiment von Schmuck, Accessoires und Modeartikel
  • Regelmäßige Aktionen bis zu 90% Rabat
  • Einzigartige Produkte die Sie sonst nirgendwo finden
  • Prämie - Rabatte und Geschenke für registrierte Kunden
  • Wir garantieren den umtausch von Waren oder die Rückzahlung
  • Versand kosten über 100 Eur sin frei !
  • Express-Lieferung 1-2 Tage für Ware auf Lager
  • Sicherer Einkauf
  • Informationen über Ihre Bestellung bekommen die per E-Mail und SMS
Weitere Infos